Đội ngũ nhân viên

Th.S, Luật sư HỒ THỊ NGỌC
Cố vấn cao cấp, Trưởng Bộ Phận Pháp Chế
CAO THỊ KIM CƯƠNG
Phụ trách bộ phận Marketing
TRẦN VŨ QUỲNH NHƯ
Bộ phận Tư vấn
TH.S CAO THỊ BÍCH NGỌC
Trưởng bộ phận Đối Ngoại
TH.S TRỊNH KIM THANH
Trưởng bộ phận Tuyển dụng
PHẠM THỊ MỸ LINH
Phụ trách Kế toán
ĐINH ĐỨC ĐOÀN
Trợ lý Giám đốc
TH.S CAO THỊ BÍCH NGỌC
Trưởng bộ phận Đối Ngoại
Th.S, Luật sư HỒ THỊ NGỌC
Cố vấn cao cấp, Trưởng Bộ Phận Pháp Chế
TH.S TRỊNH KIM THANH
Trưởng bộ phận Tuyển dụng
CAO THỊ KIM CƯƠNG
Phụ trách bộ phận Marketing
PHẠM THỊ MỸ LINH
Phụ trách Kế toán
TRẦN VŨ QUỲNH NHƯ
Bộ phận Tư vấn
ĐINH ĐỨC ĐOÀN
Trợ lý Giám đốc